0

Pharma Nord

Eli Wallin และ Sven Moesgaard ร่วมกันก่อตั้งฟาร์มา นอร์ดขึ้น ในปี ค.ศ. 1981 และทั้งสองยังคงเป็นเจ้าของบริษัททุกวันนี้ ธุรกิจของฟาร์มา นอร์ด เริ่มจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ซีลีเนียม ของประเทศอังกฤษ ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ซีลีเนียม + ซิงค์ (Bio-selenium + zinc) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี และยังคงยืนหยัดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท


ฟาร์มา นอร์ด มองเห็นว่า ระบบการรับประทานอาหารของโลกสมัยใหม่ ค่อนข้างจะขาดความพร้อมสมบูรณ์ จึงมีแนวคิดที่จะตอบสนองทดแทนสิ่งที่ร่างกายขาดแคลน ด้วยการใช้อาหารเสริมที่มีอัตราชีวปริมาณออกฤทธิ์สูง และมีประสิทธิผลที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ ด้วยผลิตภัณฑ์เดียว ไบโอ-ซีลีเนียม + ซิงค์ ก็สามารถนำส่งปรัชญาธุรกิจของ

ฟาร์มา นอร์ด ได้อย่างตรงเป้าและแนบแน่น ซึ่งนำทางไปสู่การเกิดบริษัทลูกแห่งแรก ๆ ในประเทศสวีเดน อังกฤษ และฟินแลนด์


ชื่อเสียง ทางด้านวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความริเริ่มของฟาร์มา นอร์ด สั่งสมมาจากการเป็นผู้นำในตลาดโภชนเภสัช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ฟาร์มา นอร์ด เป็นบริษัทแรก ที่นำโคเอ็นไซม์ คิว10 เข้าสู่ตลาดทวีปยุโรป ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด ชื่อ ไบโอ-ควิโนน คิว10 เปิดตัวในปี ค.ศ. 1990 

และได้เติบโต จนเป็นผลิตภัณฑ์คิว 10 ที่จัดอันดับอยู่แถวหน้าของตลาดโลก


Pharma Nord Evelle 60 เม็ด
SALE

Pharma Nord Evelle 60 เม็ด

2550 บาท
1590 บาท
Pharma Nord Bio Pycnogenol 90 เม็ด
SALE

Pharma Nord Bio Pycnogenol 90 เม็ด

3050 บาท
2745 บาท
Pharma Nord Bio Zinc 15 mg 90 เม็ด
SALE

Pharma Nord Bio Zinc 15 mg 90 เม็ด

430 บาท
344 บาท
Pharma Nord Cholessin 60 เม็ด
SALE

Pharma Nord Cholessin 60 เม็ด

950 บาท
760 บาท
Pharma Nord SelenoPrecise 60 เม็ด
SALE

Pharma Nord SelenoPrecise 60 เม็ด

590 บาท
472 บาท