0

ARGANNA

แบรนด์สกินแคร์ออร์แกนิกลูกครึ่งไทย-โมร็อคโค ผู้นำเข้าอาร์แกนออยล์บริสุทธิ์ 100% น้ำมันอาร์แกนออยล์ของ ARGANNA ได้มาจากการสกัดเย็นครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ไม่ผ่านการคั่วเมล็ดก่อนสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันมากขึ้น อีกทั้งไม่ผ่านกระบวนการกำจัดสีและกลิ่นโดยการใส่เคมี ใช้เพียงกระบวนการทางอินทรีย์ โดยปล่อยให้ตกตะกอนเองตามธรรมชาติ ผลอาร์แกนเก็บจากต้นอาร์แกนบนผืนป่าอนุรักษ์โดยองค์การ UNESCO ชาวพื้นเมืองโมร็อคโคเก็บผลที่สุกหล่นจากต้นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีชาวโมร็อคโค กลุ่มสหกรณ์ที่จัดสรรรายได้ให้คนในกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยไม่ผ่านกลุ่มนายทุน รัฐบาลโมร็อคโคให้การสนับสนุน มีมาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้รับการวางรากฐาน S.O.P. หรือระบบการจัดการการผลิตจากบริษัทลอรีอัล บริษัทเครื่องสำอางชั้นนำของโลก จึงมั่นใจได้ว่า น้ำมันอาร์แกนออยล์ของแบรนด์อาร์แกนน่า เป็นอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกบริสุทธิ์เกรดพรีเมี่ยม คุณภาพสูงเมื่อเทียบกับอาร์แกนออยล์ที่มีอยู่ในท้องตลาด