0

Pharma Nord Bio C Vitamin 750 mg 120 เม็ด ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ ซี วิตามิน

Pharma Nord Bio C Vitamin 750 mg 120 เม็ด ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ ซี วิตามิน


ไบโอ-ซี วิตามิน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี แบบเม็ดเคลือบฟิล์ม มีวิตามินซี 750 มิลลิกรัม เป็นวิตามินซีที่ไม่เป็นกรดในรูปแบบ แคลเซียม แอสคอร์เบท (calcium ascorbate) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง ไบโอ-ซี วิตามิน สามารถรับประทานพร้อมอาหาร หรือตอนท้องก็ได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-วิตามินซี 

  • ประกอบด้วยวิตามินซี 750 มิลลิกรัมต่อเม็ด
  • วิตามินซีที่อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง ไม่เป็นกรด
  • วิตามินซีสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงในช่วงให้นมบุตร
  • ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก
SKU
VAH-0004
น้ำหนัก
90 กรัม
ราคา
995
645 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

Pharma Nord Evelle 60 เม็ด

2550 บาท
1590 บาท