0

Pharma Nord Bio C Vitamin 60 เม็ด ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ วิตามินซี

Pharma Nord Bio C Vitamin 60 เม็ด ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ วิตามินซี


ไบโอ-ซี วิตามิน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี แบบเม็ดเคลือบฟิล์ม มีวิตามินซี 750 มิลลิกรัม เป็นวิตามินซีที่ไม่เป็นกรดในรูปแบบ แคลเซียม แอสคอร์เบท (calcium ascorbate) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง ไบโอ-ซี วิตามิน สามารถรับประทานพร้อมอาหาร หรือตอนท้องก็ได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-วิตามินซี 

  • ประกอบด้วยวิตามินซี 750 มิลลิกรัมต่อเม็ด
  • วิตามินซีที่อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง ไม่เป็นกรด
  • วิตามินซีสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงในช่วงให้นมบุตร
  • ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก
SKU
VAH-0005
น้ำหนัก
90 กรัม
ราคา
520
416 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน